Naakt, regie Liefde, Lust en Laveloos

Posted by on jan 16, 2016 in Blog | 0 comments

Naakt, regie Liefde, Lust en Laveloos

Regie voor Theatergroep Naakt (Rotterdam). Liefde, lust en Laveloos (2015)

Wat doen goden op de berg Olympus als ze zich vervelen? Ze bemoeien zich met het menselijke leven. Al manipulerend en ingrijpend in de loop der dingen, zoeken ze naar de grenzen van hun moreel besef. Met gevoelens als liefde, lust, wraak en wreedheid spelen ze, door in het leven van de sterfelijke Tereus te intervenieren.

Naakt, repetitie
De vertelling baseert zich op de Griekse Mythen van Imme Dros en de Metamorfoses van Ovidius.

Naakt heeft bij deze voorstelling voor een bijzondere vorm gekozen door verschillende kunstdisciplines naast elkaar te zetten. Personages en situaties worden verbeeld door acteurs en door dagelijkse voorwerpen. Objecten krijgen dus een bijzondere positie naast de acteurs en geven het drama een relativerend karakter. Een koor en drie muzikanten begeleiden het spel en dragen bij aan de emotionele lijn onder de vertelling. Het spelen met dagelijkse voorwerpen doet een sterk appel aan het kinderlijke plezier om de materiële wereld om ons heen te manipuleren en naar onze hand te zetten en benadert tegelijkertijd de ernst van onze menselijke conditie. Met deze voorstelling onderzoekt Naakt de spelende mens, zijn verbeeldende kracht en zijn onbeholpenheid.

foto: Cathelijne Schoonenberg

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *